Proizvodnja domacih jaja uz uzgoj koka u slobodnom uzgoju