Sajam Inovacija 2020

REGIONALNI VIRTUALNI SAJAM INOVACIJA “SARAJEVO 2020.”

Prilika za povezivanje inovatora i investitora radi uvođenje u proizvodnju i primjenu inovacija u zemljama bivše Jugoslavije.
ROK ZA PRIJAVLJIVANJE
06.07.2020 – 15.10.2020.
INVESTICIJA
10.000 – 50.000 KM
STATUS
AKTIVNO

Faza razvoja

Ova prilika je dostupna onima koji se nalaze u nekoj od ispod navedenih faza razvoja

Razrada ideje
U procesu osnivanja
Osnovan biznis

Industrija/Oblast

Ova prilika je dostupna onima koji se prijavljuju na poziv iz sljedećih oblasti

Sve
UDIO

1-49%

Lokacija

SVE DRŽAVE

Dodatne napomene

Inovacije koje mogu negativno utjecati na društvo i okoliš neće biti uzete u razmatranje.

Opis prilike

OPŠTE INFORMACIJE
Naziv:
Regionalni virtualni sajam inovacija “Sarajevo 2020.”
Datum:
23.-24. Novembar 2020. godine; 11:00 – 17:00 sati
Organizator:
Startup studio Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Forum (SBF)
Glavni partner:
Svjetska federacija inovatorskih organizacija (IFIA)
Partneri:
Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine (AIBIH)
Udruga inovatora Hrvatske (UIH)
Nacionalna asocijacija inovatora Sjeverne Makedonije (NAIM)
Aktivni slovenski inovatorji (ASI)
Savez pronalazača Beograd
Lonac.pro – regionalna zajednica za aktivizam i preduzetništvo
Pokrovitelj:
Predsjedništvo BiH (TBC)
Sponzori:
(TBC)
Medijski sponzori:
(TBC)
Lokacija:
Virtualno, preko online softvera firme Beyond 42
Virtuelna podrška:
Agencija MaŠta (BiH) i Beyond 42 (Srbija)
Radni jezici: bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski
O VIRTUALNOM SAJMU

2.1. Osnovni cilj Regionalnog virtualnog sajma „Sarajevo 2020.“ predstavljaju materijalizacija i komercijalizaija, odnosno uvođenje u proizvodnju i primjenu inovacija u zemljama bivše Jugoslavije.

Sajam će, na jednoj strani, omogućiti inovatorima pristup kapitalu i lakšu komercijalizaciju inovacija i, na drugoj, investitorima i firmama pristup inovacijama, kao najvrednijem resursu na kojem se temelji održivost i rast ekonomije.

Dodatno, Sajam će ponuditi svim kompanijama priliku da tržištu regiona prezentiraju svoje inovativne proizvode i usluge.

2.2. Startup studio je osigurao fond od 250.000 EUR za ulaganje u osnivanje novih i/ili jačanje postojećih start-up malih i srednjih firmi, čije se poslovanje, djelomično ili u cijelosti, može zasnivati na korišćenju inovacija otkupljenih na Sajmu.

2.3. U sufinansiranju Sajma mogu sudjelovati državni organi zemalja/učesnica na svim razinama vlasti, domaći i strani sponzori i dr.

2.4. Mada se ne mogu svrstati u izvore finansiranja, još manje u prihode – najveći finansijski rezultat Sajma mjeriće se po visini sklopljenih ugovora iz tačke 2.1.

2.5. Sajam će se održati putem posebno kreirane online platforme koja omogućava postavljanje štandova i prezentaciju proizvoda kao i održavanje sastanaka sa učesnicima Sajma. Svi inovatori će na štandu imati neograničeno vrijeme prezentovanja svoje ideje.

3. UČESNICI

3.1. Na Sajmu mogu učestvovati inovatori iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije – lično ili posredstvom zastupnika, kao i pravna lica koja se bave tehničko-tehnološkim istraživanjem i razvojem.

3.2. U načelu, mogu biti predstavljene samo inovacije za koje inovatori/ponuđači dostave dokaz o dobijenom patentu ili zaključak o podnošenju patentne prijave. Inovacije koje mogu negativno utjecati na društvo i okoliš neće biti uzete u razmatranje.

3.3. Izuzetno, mogu biti predstavljene inovacije koje ne zadovoljavaju uvjete iz prethodne tačke, za koje inovator smatra da bi mogle izazvati interes potencijalnog korisnika.

3.4.  Broj izlagača po svakoj državi je najviše 8. Partneri su dužni obezbijediti kvalitetne prezentacije inovacija na sajmu.

3.5.  Inovatori su odgovorni za bilo kakve tekstualne ili druge greške koje se jave na prezentovanim dokumentima.

3.6.  Inovator ili izlagač je odgovoran za dolazak na sastanak, za probleme uzrokovane slabom internet vezom izlagača i druge smetnje koje se mogu pojaviti u komunikaciji između dvije strane.

4. KAKO SE PRIJAVITI

4.1. Svi zainteresirani treba da dostave prijavu za učešće najkasnije do ponoći, 1.10.2020. Prijave do ovog datuma su besplatne, a kotizacija iznosi 200 eura za prijave pristigle od 2. do 15.10.2020.

4.2. Učesnik-inovator ne može prijaviti više od jedne inovacije!

4.3. Izuzetno, mogu biti predstavljene inovacije koje bi mogle izazvati interes potencijalnih korisnika, za koje ne postoje pravno valjani dokumenti (tačka 3.3.)

4.4. Obaveze inovatora izlagača:  
4.4.1. Pripremiti naslov inovacije (maksimalno 10 riječi)
4.4.2. Pripremiti kratak i jasan opis inovacije (maksimalno 100 riječi)
4.4.3. Osigurati 3G ili 4G internet konekciju ili kućni internet slične brzine, kako bi njegova/njena prezentacija bila bez prekida i smetnji
4.4.4. Napraviti promotivne materijale u video i PDF ili Power Point formatu
4.4.5. Prisustvovati obuci za korišćenje softvera
4.4.6. Prisustvovati pripremnom sastanku sa organizatorima kada će biti testirana video konekcija i sama prezentacija
4.4.7. Biti na vrijeme na svojoj prezentaciji i završiti unutar predviđenog vremena
4.4.8. Biti prisutan na virtualnom štandu drugog dana Sajma

5. NAGRADE I EVALUACIJA

5.1. Sve inovacije pregledat će i ocijeniti Međunarodni žiri, sastavljen od predstavnika nacionalnih inovatorskih udruženja/učesnika Sajma.

5.2. Član Žirija ne može izlagati svoju inovaciju, niti kao ko-autor.

5.3. Žiri ocjenjuje inovacije dodjeljujući poene po principu Eurosonga, od 1 do 12, pri čemu članovi žirija nemaju pravo glasanja za kandidata iz svoje države.

5.4. Članovi žirija će dostaviti svoje glasove Startup studiju, koji će proglasiti pobjednika sa najvećim brojem poena. Svaki partner će naknadno dobiti detaljno računicu sa svim pojedinačnim glasovima na uvid. Rezultati glasanja će biti objavljeni na kraju drugog dana Sajma.

5.5. Nagradni fond za Inovatore:  

5.5.1. Titula „Inovator godine 2020.“ i novčana nagrada u iznosu od 2.000 eura

5.5.2. Zlatna medalja i novčana nagrada u iznosu od 1.500 eura

5.5.3. Srebrena medalja i novčana nagrada u iznosu od 1.000 eura (2 nagrade)

5.5.4. Bronzana medalja i novčana nagrada u iznosu od 500 eura (3 nagrade)

5.5.5. Specijalna nagrada „Inovacija godine 2020.“ – priznanje IFIA (Svjetska federacija inovatorskih organizacija), sa pravom korišćenja znaka IFIA na proizvodu i na pripadajućim informativnim materijalima; novčana nagrada inovatoru 500 eura.

5.6. Investicijski fond Startup studija: do 25.000 eura po jednoj inovaciji za komercijalizaciju na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ukupan investicijski fond iznosi 250.000 eura i biće iskorišćen ukoliko Startup studio prepozna konkretan interes i dvije strane se dogovore oko vlasničkih udjela.

6. ADRESE ZA DODATNE INFORMACIJE

Preferiramo pitanja i odgovore u loncu, postavi pitanje za sve što te zanima ili ti možemo pomoći.

www.startupstudio.ba

sarajevo@startupstudio.ba

Phone: (+) 387 61 186 466  

PRIJAVI SE

Besplatne prijave do 15.08.